Nyheter

Nya vindar blåser för Leader Lag PH!

Publicerades den 22 januari 2024

Nu är det inte längre möjligt att söka projektmedel från Leader Lag PH! 

Vi har nämligen gått in i en ny fas där vi ska avsluta, sammanfatta och knyta ihop säcken av alla de fina projekt som har drivits och som fortfarande bedrivs genom just Leadermetoden och Leader Lag PH. Det är ett verkligt spännande och givande jobb att få ta del av resultaten som kommer genom just samverkan och underperspektiv.

Nu är det dags att hänvisa till ett nytt, fantastiskt verksamhetskontor!
Både Hässleholms kommun och Perstorps kommun ingår nämligen i det nya området Leader Östra Skåne. Har ni någon dröm ni villförverkliga, ett projekt ni vill sjösätta eller en idé ni vill testa?

Utveckla din plats på jorden och börja med att besöka
https://leaderostraskane.se/

Dela: