Årsmöte Leader LAG PH

Dags för stämma 23 april 2024

Publicerades den 10 januari 2024

Så är det återigen dags att bjuda in till Leader LAG PHs årliga stämma.
Stämman kommer att äga rum den 23 april kl 19.00 Hässleholms Konferens och Affärshus, Hövdingegatan 29, 281 33 Hässleholm. Stämman inleds kl. 18 med gemensam förtäring.

Man anmäler sig till stämman genom att skicka namn och organisation man företräder till info@leaderph.se senast den 9 april. (Vill man anmäla fler företrädare namnger man samtliga företrädare. Antalet anmälda är maximerat till två per organisation utifrån lokalens storlek). Ange även önskan om specialkost, då det serveras förtäring.
Kallelse och handlingar skickas senast 14 dagar innan stämman till föreningens medlemmar.
Endast medlemmar har rösträtt vid stämman och endast en röst per medlem/medlemsorganisation. Medlemsavgiften på 100 kronor skall vara erlagt senast två veckor innan stämman. Avgiften betalas till föreningens bg. 363-8699.

Väl mött den 23/4!

Leader LAG PH

Dela: