Beviljade projekt

GåGåGÅ

Publicerades den 20 november 2017

Projektet beviljades av Jordbruksverket 2018-03-08

Projektägare: Perstorps Kommun

Avsikten, och syftet med projektet kan ses utifrån två huvudaspekter: sänka arbetslösheten i Perstorp samt att hjälpa företagen att växa. Och målet är att fler ur projektets målgrupp ska ha förbättrat sin arbetsmarknadssituation efter avslutat projekt.

GåGåGå är ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att sänka arbetslösheten i Perstorp samt att hjälpa företagen att växa. I projektet kommer man att anställa en projektledare, som kommer arbeta med ortens arbetslösa/arbetssökande och det lokala näringslivet. Aktiviteterna som kommer genomföras är uppsökande företagsbesök, coachning av arbetssökande, samt planering och dokumentation av praktikplatser och arbetsplatsförlagda utbildningar. Idén med GåGåGå är att stimulera lokala arbetsplatsförlagda utbildningar, istället för att skicka iväg arbetssökande Perstorpsbor till reguljära utbildningar. Genom att göra detta, kan vi förkorta tidsspannet mellan att vara arbetslös till att bli anställningsbar, då utbildningen återspeglar ett faktiskt behov inom det lokala näringslivet. Således förbättrar också det lokala näringslivet sina chanser att finna motiverade arbetstagare med relevant kompetens, något man i regel har svårt att attrahera.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2017-11-16
Projektnamn: GåGåGå!
Sökande: Perstorps Kommun
Journalnummer: 2017-3668
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom socialfonden – genomförande:  Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för deltagare långt ifrån arbetsmarknaden.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället
Bedömning: Ansökan fick 435 poäng varav 52,9 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

 

Dela: