Nyheter

 • Alla
 • 2023-2027
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Vi vill har dina synpunkter

Förstudie Fontänhus Hässleholm prioriterat av LAG

Publicerades 28 maj 2021

Syfte/idé är att projektet är att genomföra en förstudie, som är viktig inför ett eventuellt genomförandeprojekt, detta då beslutsunderlaget som skall tas fram är avgörande för nästa fas. Dessutom skall en metod tas fram, för...

”Mötesplats Torsjö” Tyringe Skyttegille prioriterat av LAG

Publicerades 28 maj 2021

Syfte/idé är att projektet planerar att  renovera och tillgänglighetsanpassa en befintlig mötesplats. Den förbättrade mötesplatsen får därigenom en utökad potential och stärker den sociala hållbarheten för föreningen och ocks...