Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • Kallelser
  • LAG-möten
  • Nyheter
  • Prioriterat av LAG

Förstudie transnationellt samarbetsprojekt Kanada

Publicerades 11 januari 2019

Det gläder oss att kunna meddela att jordbruksverket beslutat att bifalla stöd till detta projekt! Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Leader LAG PH vill genomföra en förstudie inom vilket ett nätverk byggs och dokum...

Torupasjön har beviljats pengar från Jordbruksverket

Publicerades 26 september 2018

Den 24/9 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Torupasjön, vi ser med spänning fram emot resultatet! Projektägare: Västra Torups Byalag Syfte/Idé: Projektets huvudsyfte är att skapa en ny mötesplats för unga,...

Torupasjön

Publicerades 13 september 2018

Projektägare: Västra Torups Byalag Syfte/Idé: Projektets huvudsyfte är att skapa en ny mötesplats för unga, gamla, pedagoger, skolelever, turister m.fl. att kunna umgås och mötas i en natur- och kulturmiljö. Ett ytterliga...