Nyheter

 • Alla
 • 2023-2027
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Slutredovisade projekt

Ett attraktivt Perstorp

Publicerades 16 januari 2023

Ett attraktivt Perstorp Syftet med projektet är att involvera företag och lokalsamhället i utvecklingen av bygden utifrån lokala behov för att skapa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Målet med projektet är at...

Förstudie Snapphaneleden Lag PH

Publicerades 4 januari 2023

Förstudie Snapphaneleden Lag PH Syftet med projektet är att undersöka potentialen för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete med att göra leden tillgänglig. Att genom samverkan hitta samarbetsformer och dialogmöjligh...

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun

Publicerades 3 januari 2023

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun Syftet med projektet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden genom samarbete och samverkansformer mellan föreningar, näringsliv och andra aktörer, som leder ti...

INK – Ignaberga natur och kultur

Publicerades 3 januari 2023

INK – Ignaberga natur och kultur Syftet med projektet är att öka kännedomen om byarna Tykarp, Ignaberga och Gulastorp med omnejd. Detta skall ske genom att uppmärksamma det rika kulturarv, de välbevarade kulturmiljöer och de...

Läs in fler