Nyheter

Förstudie Snapphaneleden är klar!

Publicerades den 1 september 2023

Snapphaneleden ett samverkansprojekt mellan Skåne Nordost kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge genom finansiering av Leader Lag PH, Skånes Ess och stiftelsen RUTH. Förstudien har pågått under 2022/2023 och har letts av projektledare Britt-Marie Eriksson. Under projektets provvandringar har hon tillsammans med projektdeltagare b.la. vandrat över 25 mil, en stark insats!
-”Vi är oerhört nöjda med resultatet och det är en styrka att kunna genomföra ett sådant projekt i samverkan, där kommunerna, ideella organisationer och Högskolan Kristianstad är viktiga pusselbitar.” – Säger Ida Abrahamsson, utvecklingsledare Skåne Nordost
Skåne Nordost tackar alla som bidrog i förstudien!
Vill ni veta mer om projektets frågeställningar, aktiviteter och deltagare? Gå in på Skåne Nordosts hemsida https://skanenordost.se/projekt/snapphaneleden/

Dela: