Nyheter

Entreprenörsmiljö Hässleholm

Publicerades den 26 juni 2017

Projektägare: Hässleholms Kommun

Ett projekt som handlar om att skapa en entreprenörsmiljö i Hässleholms kommun, med stöd, rådgivning och nätverksmöjligheter för ”unga” företag.

Projektet skall underlätta för företag att starta verksamheter genom att erbjuda en fysisk miljö med utrymme för nätverkande och tillgång till företagsstöd från professionella rådgivare. Kontorsplatser, inspirationsföreläsningar, kurser och andra events kommer att erbjudas till intresserade företag, allt för att skapa en levande och dynamisk miljö där verksamheter kan skapas och utvecklas.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-20
Projektnamn: Entreprenörsmiljö Hässleholm
Sökande: Hässleholms Kommun
Journalnummer: 2017-1496
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Regionalfonden – genomförande:
Insatserna främjar entreprenörskap och nyföretagande.
Insatsområde: Näringsliv inkl.turism
Bedömning: Ansökan fick 409 poäng vara 61,1% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Observera att detta endast är en LAG-prioritering. Jordbruksverket fattar det formella myndighetsbeslutet!

Dela: