Nyheter

Projektägare: Patrik Holmén

Syfte/Idé: Projektet går ut på att renovera anrika Backagårdens Trädgård i Finja så att den bevaras för framtiden

 

Den sökande vill förvandla en traditionell handelsplats till ett besöksmål genom att renovera och genom att tillföra ny service i form av café och ett litet ”minizoo”.

LAG har prioriterat ansökan med följande motivering:

LAG bedömer att projektet tillför arbetstillfällen och en ökad attraktionskraft för området. Man bedömer projektet vara ett projektstöd till företag då nyttan endast tillfaller den enskilde företagare

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2018-08-21
Projektnamn: Backagården
Sökande: Patrik Holmén
Journalnummer: 2018-1526
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd till företag inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar en lokal näringsidkare.
Insatsområde: Näringsliv inkl. turism.
Bedömning: Ansökan fick 276 poäng vara 58% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Observera att detta endast är en LAG-prioritering. Jordbruksverket fattar det formella myndighetsbeslutet!

Dela: