Beviljade projekt

Anläggande av ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda

Publicerades den 26 juni 2017

Jordbruksverket beviljade stödet 2018-02-20

Projektägare: Hästveda Intresseförening

Ett projekt som skall anlägga ett utegym i Hästveda

Hästveda Intresseförening söker bidrag för anläggandet av ett utegym med sju stycken motionsredskap samt belysning i anslutning till vandrings och motionsslingan runt Lillasjön i Hästveda.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2017-06-20
Projektnamn: Anläggande av ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda
Sökande: Hästveda Intreseförening
Journalnummer: 2017-2709
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna främjar kultur- och fritid.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt sahälle
Bedömning: Ansökan fick 301 poäng vara 33,2% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

 

Dela: