Aktiva projekt

Nytt projekt ska ge Tyringe en ny mötesplats för alla!

Publicerades den 15 januari 2024

Vi är oerhört glada över att berätta om ännu ett Leaderprojekt som har beviljats!

Upplevelse- och äventyrspark – en mötesplats för rörelse och social samvaro

På en central plats i Tyringe kommer den nya Upplevelse- och äventyrsparken att vara till glädje för många människor, invånare i Tyringe och turister eller personer på genomresa. Dessutom erbjuder mötesplatsen en plats för rörelse, balans och fysisk aktivitet.

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar möjligheten till rörelse för att utveckla, träna och förbättra sin motorik, koordination, fysisk status och balans. Syftet är också social samvaro, gemenskap, motverka utanförskap, större delaktighet och en levande landsbygd för alla.

Målet med projektet är att uppföra och färdigställa en upplevelse- och äventyrspark, en gratis mötesplats för alla.

Aktiviteter
Projektet består i inköp av utrustning till aktivitetspark inklusive montering, staket mot järnvägen, skyddsåtgärd mot järnvägen, leksand eller flis, hyreskostnad byggbod, byggstaket, vatten och el, markvibrator med mera, borttagning av ytskikt, utgrävning för rätt nivå/terrassering, fiberduk, dränering, detaljschakt, lekredskap, gångvägar, betong till fundament, belysning, kablar och elarbete.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering: 
Insatsen prioriteras bifall då den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet Ett hållbart och tillgängligt samhälle, samt bidrar till indikatorerna.
Projektet är välbeskrivet, visar underifrånperspektiv och överensstämmer med Leader LAG PH:s strategi. Projektet tillför området ett stort mervärde utifrån ett identifierat behov, genom att skapa en ny tillgänglig mötesplats för alla i Tyringebygden. Projektet inbjuder till aktivitet som stärker hälsan. Förhoppningen är att utanförskap och segregering motverkas. Projektägaren visar att man vill göra detta projekt, då byalaget har byggt upp ett sparat kapital och knutit till sig andra privata finansiärer till en stor investering.

PROJEKTFAKTA OCH PROJEKTBEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum: 2023-11-21
Projektnamn: Upplevelse- och äventyrspark
– en mötesplats för rörelse och social samvaro

Projektägare: Tyringe Byalag
Journalnummer: 2023-3557
Åtgärd och fond: Genomförandeprojekt genom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020
Insatsområde: Insatsområde 3, ”Hållbart och tillgängligt samhälle”
Bedömning: 375 poäng, varav 42,3 % från de insatsspecifika kriterierna
Beviljat stöd
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 709 500 kr.
Offentligt stöd från Leader LAG PH: 365 500 kr.
Privat finansiering
Egen privat finansiering, Tyringe Byalag: 540 999 kr.
Övrig privat finansiering, Sparbanksstiftelsen Tyringe: 650 000 kr.
Övrig privat finansiering, Stiftelsen Tyringebygdens dag: 200 000 kr.
TOTAL FINANSIERING: 2 465 999 kr.

Observera att LAG har prioriterat projektet, men det är Jordbruksverket som fattade det formella myndighetsbeslutet 2024-01-12.

Dela: