Beviljade projekt

Nu blir det Full fart i Farstorp!

Publicerades den 6 september 2023

Vi är glada över att få berätta om ett nytt projekt som har beviljats stöd inom ramen för Leader Lag PH. Det handlar om att förvandla idrottsplatsen i Farstorp till en modern mötesplats som är tillgänglig under hela året!

Bakgrund och syfte
Genom projektet blir Farstorps idrottsplats inte ”bara” en traditionell idrottsplats utan inkluderar även en så kallad multiarena som ger möjlighet att utöva sju till åtta olika sporter.

Detta tillgängliggör möjligheten till rörelse och bidrar i sin tur till att skapa folkhälsa, sammanhang och en ”vi-känsla” i området.

Planerade aktiviteter
– Upphandling och kontraktskrivning
– Detaljplanering
– Bortförsel och markarbeten
– Montering och installation av en multiarena och ett utegym
– Besiktning
– Inflyttningsfest

Målsättning
Den allmänna ambitionen är att genom projektet nå en bredare allmänhet, i synnerhet yngre och äldre personer. För de som befinner sig mitt livet kan det vara svårt att hitta träningsutrymme i vardagen, men tack vare projektet öppnas möjligheten att träna då till exempel barnen är på fotbollsträningen.

Genom att skapa tillgänglighet och möjlighet till träning där man inte alltid måste tillhöra ett lag eller en idrottsförening, vilket gynnar både delaktigheten och självkänslan.

 

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum: 2023-06-27
Projektnamn: Full fart i Farstorp
Projektägare: Farstorps Goif
Journalnummer: 2023-1990
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden. Ansökans syfte, mål och genomförande stämmer väl överens med insatsområde 3 – Hållbart och tillgängligt samhälle.
Projektet bidrar till:
1. Mål 3:2 – Antal nya eller förbättrade besöksmål.
2. Mål 3:4 – Nya samverkansformer.
3. Mål 3.5 – Flera mötesplatser skapas eller förbättras.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.
Bedömning: 367 poäng varav 40,87 % från de insatsspecifika kriterierna.

Beviljat stöd
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 994 940 kr.
Leader Lag PH: 490 046 kr.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering: 
Insatserna prioriteras bifall då den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet ”Ett hållbart och tillgängligt samhälle”, samt bidrar till indikatorerna. Genom samverkan tillgängliggör projektet en attraktiv mötesplats i landsbygden, som kan innebära främst social och hälsomässig hållbarhet för människor i alla åldrar i och runt om Farstorp. 

Dela: