Beviljade projekt

Möt Boketorp – en kreativ och väldigt vacker mötesplats

Publicerades den 12 december 2023

Många olika aktörer har kunnat närma sig Boketorp och göra det till ”sitt” på olika sätt!

Bakgrund och syfte
I vackra omgivningar intill det nyetablerade naturreservatet ligger Boketorp, ett hus som fick sitt namn då ”boketorparen” Axel Nilsson flyttade dit år 1914. Som en del av den tidigare hantverksbyn ”Broslätt” har platsen en viktig roll i Hovdala slotts historia och i kulturmiljön runt slottet.

Målsättningen med projektet var att restaurera och därmed rädda Boketorp men också att tillgängliggöra platsen genom att erbjuda service, aktiviteter och verksamheter av olika slag. En kreativ och vacker mötesplats där några av ledmotiven var kunskap, vandring, inkludering och hållbarhet.

Aktiviteter
Boketorpshuset har renoverats och utrustats på sådant sätt att den kan nyttjas av såväl helt externa aktörer som av projektpartners, andra verksamheter i kommunen och privatpersoner. Under projekttiden visades tre utställningar för besökare och under sommarsäsongerna har guidade temavandring och temadagar ägt rum. Kursverksamhet har förlagts till huset, till exempel hantverkskurser och biodlingskurser samt studiecirklar.

Utöver detta har pedagogiskt material tagits fram. Nu finns material kopplat till natur och kulturmiljö som både kan kombineras och justeras efter lärare och elevers behov och önskemål.

Trädgårdsmästaren Annika Ahlbin har jobbat med naturen runtom Boketorp, bland annat genom att anlägga rabatter, planteringar och inspirationsytor kopplade till biologisk mångfald. Att lyfta den biologiska mångfalden och att hjälpa till att bevara den har varit en röd tråd genom hela projektets gång.

 

Resultat
Boketorp har nu fått sig ett rejält lyft och är en alltmer viktigare del av Hovdala slott och det fantastiska naturlandskap som omger slottet. Genom projektet har huset och dess trädgård samt övrig utemiljö förbättrats stort, vilket har gett en tydlig ökning av både besökare och förbipasserande.

I stort sett alla växter på Boketorp är valda utifrån att de är till nytta för insekter och djur på ett eller flera sätt. Annika berättar att till exempel nässlor får växa fritt på vissa områden eftersom de är värdväxter för många fjärilar. De flesta växterna som finns på området är ursprungliga arter, och Annika förklarar varför:
– Det innebär att de har blommor med nektar och ger pollen, att de bildar bär och att de sätter frö.

Just nu är Boketorp tillgänglig för olika former av verksamheter och aktiviteter. Det är dessutom möjligt att hyra, vilken till exempel har gjort att en 80-årig dam firade sitt kalas där och att en familj firade sin julafton i huset. För projektledare Therese Almqvist har arbetet med Boketorp betytt mycket, från början till slut. Det har varit en fantastisk möjlighet att få vara med och skapa något nytt vid Hovdala slott, och dessutom något som knyter ihop den omgivande miljön med slottet och naturen, säger Therese och fortsätter:
– Det här är något som så många verkligen får användning för!

Den lärande verksamheten fortsätter att växa. Under hösten 2023 ska alla tredjeklassare i Hässleholms kommun besöka Boketorp som en del av Skapande skola. Nu väntar vidareutveckling av området, samarbeten med och mellan föreningar och nya projekt med till exempel Regionmuseet.

 

PROJEKTFAKTA
Projektperiod:
2020-08-28 – 2023-05-31
Projektnamn: Boketorp
Projektägare: Hässleholms kommun
Journalnummer: 2020-2433
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar på landsbygden.
Insatsområde: Näringsliv inklusive turism

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 1 005 007 kr.
Leader Lag PH: 495 004 kr.
Egen privat finansiering: 48 336 kr.
Intäkter – guidade visningar, uthyrning: 20 000 kr.
Totalt godkända utgifter: 1 568 347 kr. 

Ursprunglig projektbedömning
Projektet handlar om att utveckla ett besöksmål och att iordningställa en kulturmiljö för att få ett ökat antal besökare till platsen och öka attraktionen för området. Projektet gynnar såväl samarbetspartners, invånare som tillresande, dvs allmännyttan är bred och därmed bedömer vi att projektet faller under Projektstöd.

Dela: