Nyheter

UTLYSNING!

Publicerades den 29 februari 2020

 Nu lanserar vi en unik möjlighet för aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter under paraplyprojekt som drivs av Leader LAG PH.

Projekten ägs av LEADER LAG PH som kan bevilja och betala ut stöd till dig som vill driva en delaktivitet inom något av följande områden:

Miljöprojekt
Förutsättningen är att delaktiviteten bidrar till minskad framtida påverkan på miljön.
Stödet är på maximalt 90 000 kr per ansökan, med krav på en egen insats till ett värde av 30% av det sökta beloppet
Ansökningarna behandlas fortlöpande.

 

 

 

Kompetensutveckling
Delaktiviteterna skall leda till en förbättrad arbetsmarknadssituation antingen genom att utbildningen ger möjlighet till arbetstillfälle, befordran eller byte till andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen.
Maximalt stöd är 50 000 kr/aktivitet, dock med ett krav på att stödet per deltagare är max 7 000 kr. Krav på egen insats till ett värde av 30% av det sökta beloppet
Ansökningarna behandlas fortlöpande.

 

Projektstöd till dig som vill starta företag
Dessa delaktiviteter ska leda till att företag etableras inom Hässleholm eller Perstorps kommun, gärna av personer under 44 år med ett stödbelopp på max 90 000 kr.
Krav på egen insats till ett värde av 30% av det sökta beloppet
Ansökningarna behandlas fortlöpande.

 

 

OBS! Investeringskostnader är inte stödberättigade inom någotdera alternativen!.

Vill du ta del av möjligheterna?
Kontakta oss på Leaderkontoret för prata om din idé och för att få en ansökningsblankett!

Jeanette                            Agneta
0732-550 991                   0732-550 992

Eller mejla: info@leaderph.se

 

Dela: