Beviljade projekt

Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada

Publicerades den 23 oktober 2019


 

 

 

Jordbruksverket har fattat beslut om stöd till ett transnationellt samarbetsprojekt med Kanada

Projektägare: Leader LAG PH

Syfte/Idé: Vi vill ta del av vår samarbetspartners erfarenhet av hållbar landsbygdsutveckling som är i ett icke europeiskt land och som kan ge oss nya infallsvinklar på problem och hot i ett geografiskt område snarligt det Leader LAG PH representerar.

Genom erfarenhetsutbyte och specifikt en resa till Quebec vill vi fokusera på följande områden inom hållbar landsbygdsutveckling…innovativa lösningar inom till ex. utbildning, hälsa, matleverans, banksystem för landsbygden, bredband och telefoni, transport, post och arbete; och användbarheten av överflödiga byggnader och bostäder på landsbygden. Vår strategi och Saint-Camilles strategi har liknande inriktningar. Dessutom finns i Leader LAG PH:s strategi ett klart uttalat mål om att minst ett transnationellt samarbetsprojekt skall beviljas stöd under projektperiod och därmed skulle flera parters strategier få mål uppfyllda.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2019-10-23
Beviljat stöd: 570 733 kronor
Projektnamn: Transnationellt Samarbetsprojekt – Kanada
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer: 2019-3049
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.
Bedömning: Ansökan fick 317 poäng vara 31,5 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: