Nyheter

Informationsskyltar Tyringe prioriterat av LAG

Publicerades den 13 oktober 2021

Syfte/idé är att underlätta för besökare till Tyringe tätort att finna de olika aktiviteter och attraktioner som bjuds och efterfrågas. 

Målet med projektet är att minst fyra informationsskyltar har monterats.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering: Projektet har uppnått erforderliga poäng. LAG prioriterar
projektet då det gynnar såväl ortsbor som tillresande/besökande.

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum: 2021-09-14
Projektnamn: ”Informationsskyltar Tyringe”
Sökande: Tyringe byalag
Journalnummer: 2021-2320
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande av projekt /orts- och bygdeutveckling/utveckling av orten eller bygden/övrigt.
Ansökans syfte, mål och genomförande stämmer väl överens med målen ”Ökad demokrati genom tillgång till service”, ”Utvecklade natur och kulturvärden”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 274 poäng vara  43,8 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med  19 903 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (LAG-pott) utgör  9 803 kr.

LAG har beslutat att prioriterat ansökan till att stödnivån sätts till 100% och inväntar beslut från Jordbruksverket.

Dela: