Beviljade projekt

TSOSs webb-& Radio Produktion

Publicerades den 31 juli 2019

2019-07-31 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet TSOSs webb-& Radio Produktion.

Projektägare: Tyringe skid-o skridskosällskap

Syfte/Idé: Att anordna en utbilding för ungdomar i att producera och sända Webb- och Radiosändningar från Tyringe och hela Hässleholms kommun.

Sökande vill genomföra projektet då det finns intresse från ungdomar att få lära sig mer inom gebitet och då det samtidigt skapar en meningsfull fritid för de ungdomar vars intresse i första hand ligger inom området teknik. Nyttan och effekten av projektet kommer initialt endast att gagna den lokala föreningens egna web och radiosändningar men förväntade effekter är att sprida möjligheterna till andra föreningar och organisationer som idag saknar såväl kompetens som utrustning för web och radioproduktion.

En annan förväntad effekt är att ungdomar som inte har förmågan eller viljan att studera på t.ex gymnasieutbildningar eller liknande ändå skall få en kompetensutveckling som gynnar dem på arbetsmarknaden och kanske också väcka deras intresse för fortsatta studier trots allt.

 

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Det är viktigt för den sociala hållbarheten då det I Tyringe finns många fritidssysselsättningar för ungdomar inom idrott, men väldigt få inom kultur. Genom att ta fram denna utbildning vill man skapa en meningsfull aktivitet för de ungdomar vars intresse ligger inom kultur/media/teknik och kanske t o m väcka intresset för fortsatta studier. Projektet kan på längre sikt även gagna övrigt föreningsliv.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2019-07-31
Beviljat stöd:247 975 kronor
Projektnamn: TSOSs webb-& Radio Produktion
Sökande: Tyringe Skid- och Skridskosällskap
Journalnummer: 2019-826
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.
Bedömning: Ansökan fick 339 poäng vara 40% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

 

Dela: