Beviljade projekt

Jordbruksverket har beviljat stöd till: Framsteget

Publicerades den 16 april 2020

Projektägare: Hässleholms Kommun

Projektet avser stimulera kompetensförsörjning för lokala företag och stödja att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden tar steg fram på vägen mot anställning, därav projektets namn:
Framsteget
dén med Framsteget är att genomföra arbetsplatsförlagda utbildningar på och i samarbete med arbetsplatser i Hässleholm som har kompetensförsörjningsbehov för att förse företag med kompetens så att de kan växa och för att deltagarna ska få anställning.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2020-04-16
Projektnamn: Framsteget
Sökande: Hässleholms Kommun
Journalnummer: 2019-4426
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället
Bedömning: Ansökan fick 373 poäng vara 44,77 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med 952 126 kr i projektstöd och med 468 958 kr från den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten)

Observera att detta endast är en LAG-prioritering. Jordbruksverket fattar det formella myndighetsbeslutet!

Dela: