Årsmöte Leader LAG PH

Stämma 27 april 2021

Publicerades den 6 april 2021

Den 27 april 2021, kl. 19.00, avhåller Leader LAG PH sin årsstämma.

Den 27 april håller Leader LAG PH sin årsstämma. Stämman är öppen för alla medlemmar och avhålls via Zoom med tanke på rådande pandemi.

Medlemmar kommer automatiskt att erhålla kallelse och handlingar via verksamhetskontoret. Dessa mailas alla medlemmar senast den 13 april.

Röstberättigade är föreningens medlemmar.
Är ditt företag/din organisation inte medlemmar idag? Medlemskap löses genom att man sätter in 100 kronor på föreningens bankgiro 363-8699, märk inbetalningen med namn på företag/organisation eller förening som inbetalningen avser.

Förening/organisation som vill representeras av flera på stämman skall i förväg meddela verksamhetskontoret vilka som deltar och vem som är företrädare vid ev röstningsförfarande.

Varmt välkomna!

Leader LAG PH

Dela: