Nyheter

MEDLEMMARNA I LEADER LAG PH KALLAS TILL STÄMMA

Publicerades den 8 mars 2019

Medlemmarna i Leader LAG PH kallas till stämma.

Datum och tid: 9 april kl. 19.00

Plats: Havremagasinet, Hässleholm

Styrelsen vill göra er uppmärksam på att obetald medlemsavgift medför förlust av rösträtt och medlemskap. Om någon ännu inte betalt medlemsavgift emotses denna tacksamt på bankgiro 363-8699.

Eftersom en lättare förtäring serveras önskas föranmälan till verksamhetskontoret via info@leaderph.se senast den 1 april.

Önskas årsmöteshandlingarna i förhand ta kontakt med verksamhetskontoret, annars finns samtliga handlingar tillgängliga på mötet.

VÄLKOMNA!

Dela: