Beviljade projekt

SIMS Perstorp: SamhällsInformation – Mötesplats – Språkcafé

Publicerades den 8 december 2016

Vi är otroligt glada över att kunna meddela att detta projekt idag fått beslut om bifall på det sökta stödet, 1 191 216 kronor, från Jordbruksverket och att man nu kan påbörja det man vill genomföra.
Vi ser fram emot att följa projektet!

Idén med projektet SIMS Perstorp, är att upprätta en form av medborgarcenter, där kommunens nyanlända erbjuds de stödfunktioner och den hjälp som vederbörande behöver för att kunna integreras och etableras i sina landsbygdskommuner. Genom att strukturera upp det intersektoriella samarbetet inom kommunen och mellan kommunen och myndigheter, möjliggör man för ett effektivt nyttjande av varandras spetskompetenser och resurser, vilket i sin tur innebär att målgruppen kommer kunna erbjudas integrationsfrämjande insatser likt de som erbjuds i storstäderna och i tätorten. Med projektet hoppas man kunna stärka målgruppens delaktighet och integration i lokalsamhället, samtidigt som den lokala kompetensen kring mottagande och mångfald kommer stärkas. Då projektet dessutom kommer generera direkta och indirekta arbetstillfällen, gagnar projektet även tillväxten på landsbygden.

Frida Beijer är projektledare för SIMS

Frida Beijer, projektledare för SIMS

 

Dela: