Beviljade projekt

Stöd till en förstudie om Vinslövssjön beviljades förra programperioden
Det finns ännu inga prioriterade projekt hos Leader LAG PH för perioden 2014-2020.
Sidan kommer att uppdateras med projekt så snart Jordbruksverket har beslutat om dem.

Dela: