2023-2027 - En ny programperiod och ett nytt geografiskt område

Inför den nya programperioden 2023-2027 kom tidigt indikationer om att de nuvarande leaderområdena behövde se över sina geografiska gränser. Detta då vi behövde bli färre men större områden i landet.

Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PHSkånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, tagit ett gemensamt beslut om att tillsammans fortsätta leaderarbetet under namnet Leader Östra Skåne och arbetat sig samman för att kunna leverera en gemensam utvecklingsstrategi till Jordbruksverket den 15 oktober 2021.

Det har varit av stor vikt och prioritet att bibehålla det lokala perspektivet i såväl framtagandet av strategin som i det kommande arbetet.

Ett första utkast på strategi som varit ute på synpunktsförfarande under juli-augusti 2021 har bearbetats utifrån inkomna synpunkter och därefter kompletterats med ett avsnitt om tänkt organisation och ett om kommunikation.

Den 14/10 lämnades strategin in till Jordbruksverket i hopp om en prioritering av det nya området .

Vad händer sedan?

Under juni-september 2022 kommer strategin att kompletteras med ytterligare avsnitt, om Leader Östra Skåne prioriteras, och i oktober skickas den då kompletta strategin in med en ansökan om att få bilda leaderområde. I januari 2023 får berörda områden startbesked från Jordbruksverket.

 

Dela: