Nyheter

Vi blickar framåt

Publicerades den 11 oktober 2022

Fr.om 2023 kommer en ny programperiod starta för Leader i Sverige, men LAG PH kommer att ha en fortsatt verksamhet fram till början på 2025. Parallellt kommer dock ett nytt Leaderområde, Leader Östra Skåne, att bildas. LAG PHs nuvarande verksamhetsledare Jeanette Junge kommer därför, vid slutet av detta år, att lämna oss för att i stället arbeta som verksamhetsledare för Leader Östra Skåne framöver. Hon har redan nu övergått till att jobba deltid för det nya området.

LAG PH får, 1 januari 2023, i stället en ny verksamhetsledare i Sylvia Larsson, som under en längre tid arbetat som handläggare i vårt område. Hennes gedigna erfarenheter, både som projektledare i Leaderprojekt och som handläggare i många år, gör att hon var vårt givna val när en ersättare till Jeanette skulle utses.
Sylvia har genom sitt nuvarande arbete hos oss god kännedom om våra projekt, vårt sätt att arbeta och är en redan mycket uppskattad medarbetare!

Vi önskar både Jeanette och Sylvia stort lycka till med sina nya uppdrag!

Connie Asterman
Ordförande LAG PH

Sylvia Larsson

 

 

 

 

Sylvia Larsson, tillträdande VL

Dela: