Beviljade projekt

Fjorgyn

Publicerades den 26 september 2018

Den 25/9 fattade Jordbruksverket det formella beslutet att bevilja pengar till projektet FJORGYN

Projektägare: Fjorgyn Ekonomiska Förening

Syfte/Idé: Avsikten är att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening inom näring som är skonsam för både miljö och människa och som gynnar mänsklig psykisk och fysisk hälsa. Naturstödd rehabilitering.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet leder till att ett socialt företag skapas. Inom detta kan deltagare i utsatta målgrupper få delta i aktiviteter som dels ger dem en kompetensutveckling, dels förbättrar deras hälsa och viktigast av allt ökar deras anställningsbarhet. Aktiviteterna är dessutom skapade på ett sådant sätt att företaget kommer att bli självförsörjande och därmed

Projektet leder till att ett socialt företag skapas. Inom detta kan deltagare i utsatta målgrupper få delta i aktiviteter som dels ger dem en kompetensutveckling, dels förbättrar deras hälsa och viktigast av allt ökar deras anställningsbarhet.
Aktiviteterna är dessutom skapade på ett sådant sätt att föreningen kommer att bli självförsörjande och därmed kommer att kunna ta emot deltagare även efter det att projektstödet upphör. Detta kommer att gynna fler utsatta i samhället och leda till en ökad delaktighet och integration i samhället!

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2018-05-22
Projektnamn: Fjorgyn
Sökande: Fjorgyn Ekonomiska förening
Journalnummer: 2018-429
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom socialfonden – genomförande:
Insatserna gynnar deltagare som står långt från arbetsmarknaden och ökar deras anställningsbarhet.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsmhället.
Bedömning: Ansökan fick 411 poäng vara 56 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Observera att detta endast är en LAG-prioritering. Jordbruksverket fattar det formella myndighetsbeslutet!

Dela: