2023-2027

Vi har ansökt om att bilda nytt leaderområde!

Publicerades den 14 oktober 2021

Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PHSkånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, tagit ett gemensamt beslut om att tillsammans fortsätta leaderarbetet under namnet Leader Östra Skåne och arbetat sig samman för att kunna leverera en gemensam utvecklingsstrategi till Jordbruksverket senast den 15 oktober 2021.

Kl 14:14 idag den 14 oktober tryckte Kerstin Hallenborg (Verksamhetsledare i Skånes Ess) på knappen för allas vår räkning och skickade strategi och ansökan till Jordbruksverket.

Läs mer på vår sida om 2023-2027

Dela: