Nyheter

 • Alla
 • 2023-2027
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Vi vill har dina synpunkter

Motioner till årsstämman

Publicerades 18 januari 2021

Vi vill påminna om att att motioner som skall behandlas på vår årsstämma skall vara oss tillhanda senast 1 febrari! "Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om medlemmen skriftligen framställer sin...

DIGITALA TEMAKVÄLLAR

Publicerades 14 januari 2021

God fortsättning!   Du hälsas varmt välkommen till att deltaga vid en eller flera av våra 12 digitala Temakvällar och diskutera "framtid" i Hässleholms och Perstorps kommun. Vi står nu i begrepp att skriva en ny str...