Beviljade projekt

Paraplyprojekt – Företagande

Publicerades den 6 december 2019

2019-12-06 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt – Företagande

Projektägare: Leader LAG PH

Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt förenkla administrationen och stimulera de som vill söka mindre projekt inom området

Projektet skall leda att företag etableras i Hässleholm eller Perstorps kommuner, gärna av person under 44 år.
Genom att LAG PH driver ett paraplyprojekt får verksamma i området ett lättare sätt att söka medel till åtgärder som leder till etablering av ett nytt företag.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet kommer att leda till att nya företag skapas som gynnar den breda allmänheten, inte bara enskilda aktörer..

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2019-12-06
Beviljat stöd: 399 288 kronor
Projektnamn: PARAPLY – Företagande
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer: 2019-3013
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Näringsliv inkl turism.
Bedömning: Ansökan fick 380 poäng vara 46,1% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: