Aktiva projekt

2019-11-15 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt – Miljö

 

 

Projektägare: Leader LAG PH
Syfte/Idé: Projektet skall genom ett paraplyprojekt förenkla administrationen och stimulera de som vill genomföra mindre projekt inom området

Leader LAG PH vill driva detta paraplyprojekt med miljötema som en åtgärd som bidrar till måluppfyllelse. Sökande som kan driva delaktiviteter kan komma från någondera sektorn under förutsättning att delaktiviteten är ett miljöprojekt som bidrar till minskad framtida påverkan på miljön.
Egen insats skall finnas till ett värde av 30% av det sökta beloppet.
Pengarna får inte användas till investeringar.
Vi hyser förhoppningar om att bl.a. stärka företagare i området men hjälp i miljöfrågor, något som på lång sikt skulle kunna ge synergieffekter i regionalfonden då t.ex. minskade energikostnader, minskat avfall osv skulle kunna ge kostnadseffektivare företag samtidigt som miljöpåverkan minskas.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-15
Beviljat stöd: 399 288 kronor
Projektnamn: PARAPLY – Miljö
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer: 2019-3014
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.
Bedömning: Ansökan fick 281 poäng vara 25,61% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: