Kallelser

Medlemmar i Leader LAG PH kallas till 2018 års stämma

Publicerades den 16 mars 2018

Medlemmarna i Leader LAG PH kallas till 2018 års stämma.

Datum och tid: 10 april kl. 19.00

Plats: Medborgarhuset i Ignaberga

Styrelsen vill göra er uppmärksam på att obetald medlemsavgift medför förlust av rösträtt och medlemskap. Om någon ännu inte betalt medlemsavgift emotses denna tacksamt på bankgiro 363-8699.

Eftersom en lättare förtäring serveras önskas föranmälan till verksamhetskontoret via info@leaderph.se senast den 2 april.

Önskas årsmöteshandlingarna i förhand ta kontakt med verksamhetskontoret, annars finns samtliga handlingar tillgängliga på mötet.

VÄLKOMNA!

Dela: