Nyheter

Leader Östra Skåne stämma 14 september

Publicerades den 18 augusti 2022

En ny programperiod, med nya pengar för lokal utveckling i östra Skåne, startar i början av 2023. Nu är det dags att bilda ny organisation. Välkommen på vår första stämma för den nya leaderföreningen!

Föreningen Leader Östra Skåne är en ideell förening vars ändamål är att genom lokal utveckling utifrån leadermetoden, bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin för att bidra till landsbygdens utveckling inom det geografiska området.
Leaderföreningen ska ansvara för förvaltningen av leaderområdets verksamhet samt godkända utvecklingsstrategi.

Föreningens styrelse ska bestå av totalt 30 ledamöter med 21 ordinarie och 9 ersättare. Offentlig, ideell och privat sektor har vardera en tredjedel av platserna och sektorerna är jämnt fördelade mellan de tio kommunerna. Styrelsens sammansättning ska spegla området och bidra till en god helhetssyn.

Huvuduppgiften för styrelsen kommer att vara att prioritera de projekt som tillsammans ska uppnå utvecklingsstrategins syfte och mål. En första uppgift kommer blir att tillsätta personal till leaderkontoret.

  • Onsdagen den 14 september. Lättare förtäring serveras från 18.00 och stämman startar 18.30.
  • Helgehallen, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
  • Anmälan senast den 7 september: https://forms.gle/chxtTwNzUyYVP5fXA

Handlingar skickas ut på e-post till anmälda ca en vecka innan stämman. Varmt välkommen!

Dela: