Inspiration

Det kom en lägesrapport från Sanatorieskogen

Publicerades den 20 november 2017

information om pågående projekt i Sanatorieskogen kom från Sven-Ingvar Jönsson:

Det har hänt en hel i skogen de sista veckorna.
Vi har fått upp svarta stolpar till vägvisningsskyltarna och gjutit ner de flesta. Det gick väldigt lätt att med mark borr borra hålen för nedgjutning, det finns nästan ingen sten i marken. Inom någon vecka kommer skyltar att skruvas på. Här foton dels från målningen och dels från en färdig på plats.

Förra veckan gjöt vi ner infoställ som vi sedan monterar en informativ skylt på. Det blir information om kultur- och naturhistoriska värden såsom om hur grytorna bildades, om Blåbärsdalen och dess historia m m sammanlagt 10 stycken.

Angående anläggandet av nytt springvatten så pågår förberedelserna för fullt, vi väntar bara på ett sista godkännande.

Vi tackar Sven-Ingvar för informationen och lån av fina bilder!

Dela: