Nyheter

Multilevel Tillgängliga äventyr

Publicerades den 16 mars 2018

Projektägare: Climat AB

Syfte/Idé: Uppfylla behovet för alla människor också med funktionsnedsättningar, att på liknande villkor kunna uppleva rörlighet och äventyr. Skapa en allmännytta och livskvalité för besökare oavsett nivåerna på deras förmåga. Många nivåer, därav namnet: ”Multilevel” Uppmuntra till att alla kommer ut i samhället och naturen. Skapa en varsam, uthållig och tillgänglig anläggning med ytterst liten miljöpåverkan som välkomnar besökare till rastplatsen och kunder till anläggningen, kunder med olika förutsättningar från stora geografiska områden. Syftet är också att bidra med en besöksanläggning som kan ge positivt tillskott till besöksnäring och allt övrigt näringsliv i området. 

LAG prioriterade med motiveringen att projektet kommer att skapa en varsam, uthållig och tillgänglig anläggning med ytterst liten miljöpåverkan som välkomnar såväl kunder till anläggningen som besökare till rastplatsen. Projektet vill uppfylla behovet av att alla, även de med funktionsnedsättningar, på liknande villkor ska uppleva rörlighet och äventyr. Projektet kommer även att ge ett positivt tillskott till besöksnäring och övrigt näringsliv i området. 

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2018-03-06
Projektnamn: Multilevel Tillgängliga Äventyr
Sökande: Climat AB
Journalnummer: 2017-4372
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden och gynnar flera parter.
Insatsområde: Näringsliv inkl. turism.
Bedömning: Ansökan fick 298 poäng vara 35,2% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Observera att detta endast är en LAG-prioritering. Jordbruksverket fattar det formella myndighetsbeslutet!

Dela: