Beviljade projekt

Framsteget – beviljat av SJV

Publicerades den 17 april 2020

Projektägare: Hässleholms Kommun

Framsteget är ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att bistå lokala företags tillväxt genom förbättrad kompetensförsörjning och sänka arbetslösheten i Hässleholm.

Idén med Framsteget är att genomföra arbetsplatsförlagda utbildningar på och i samarbete med arbetsplatser i Hässleholm som har kompetensförsörjningsbehov för att förse företag med
kompetens så att de kan växa och för att deltagarna ska få anställning. På detta vis avser projektet att effektivisera processen mot arbete för målgruppen och försörja det lokala näringslivet med den kompetens som eftersöks.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 200-04-16
Projektnamn: Framsteget
Sökande: Hässleholms Kommun
Journalnummer: 2019-4426
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Delaktighet och integration
Bedömning: Ansökan fick 373 poäng vara 44,77 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med 952 126 kr i projektstöd och med 468 958  kr från den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten).

Jordbruksverket har fattat det formella myndighetsbeslutet!

Dela: