Nyheter

 • Alla
 • 2023-2027
 • Aktiva projekt
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Slutredovisade projekt

Vi har ansökt om att bilda nytt leaderområde!

Publicerades 14 oktober 2021

Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PH, Skånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, tagit ett gemensamt beslut om att tillsammans fortsätta leaderarbetet under namnet Leader Östra Skåne och arbetat ...

Hässleholm – Framtidens outdoor destination

Publicerades 14 oktober 2021

Syfte/idé är att skapa en tydlig profil för Hässleholms Kommun som outdoor destination för att exponera utbudet, som ökar turismen och skapar nya affärsmöjligheter för företag på landsbygden. Målet med projektet är att bes...

Informationsskyltar Tyringe

Publicerades 13 oktober 2021

Syfte/idé är att underlätta för besökare till Tyringe tätort att finna de olika aktiviteter och attraktioner som bjuds och efterfrågas.  Målet med projektet är att minst fyra informationsskyltar har monterats. LAG prior...