Nyheter

 • Alla
 • 2023-2027
 • Aktiviteter
 • Årsmöte Leader LAG PH
 • Beviljade projekt
 • Inspiration
 • Kallelser
 • LAG-möten
 • Nyheter
 • Prioriterat av LAG
 • Vi vill har dina synpunkter

”KRISPET” – beviljat av SJV!

Publicerades 21 april 2021

Syfte/idé med projektet är att ta fram en en ny innovativ stallskrapa. En ritning finns över denna och prototyper ska tas fram för testning samt planer för paketering och marknadsföring mm. Målet med projektet är att ha ta...

”Digital informationstavla i Hästveda” – beviljat av SJV!

Publicerades 9 april 2021

Syfte/idé är att projektet planerar att uppföra och driftsätta en LED-skärm/digital informationstavla (obs. endast ett exempel som visas på bilden) på en mycket visuell plats vid järnvägsstationen i Hästveda. Denna informatio...

Stämma 27 april 2021

Publicerades 6 april 2021

Den 27 april 2021, kl. 19.00, avhåller Leader LAG PH sin årsstämma. Den 27 april håller Leader LAG PH sin årsstämma. Stämman är öppen för alla medlemmar och avhålls via Zoom med tanke på rådande pandemi. Medlemmar kommer au...