Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Årsmöte Leader LAG PH
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • Kallelser
  • LAG-möten
  • Nyheter
  • Prioriterat av LAG
  • Vi vill har dina synpunkter

”Digital informationstavla i Hästveda” – beviljat av SJV!

Publicerades 9 april 2021

Syfte/idé är att projektet planerar att uppföra och driftsätta en LED-skärm/digital informationstavla (obs. endast ett exempel som visas på bilden) på en mycket visuell plats vid järnvägsstationen i Hästveda. Denna informatio...

Stämma 27 april 2021

Publicerades 6 april 2021

Den 27 april 2021, kl. 19.00, avhåller Leader LAG PH sin årsstämma. Den 27 april håller Leader LAG PH sin årsstämma. Stämman är öppen för alla medlemmar och avhålls via Zoom med tanke på rådande pandemi. Medlemmar kommer au...